Det er ikke fritt frem å kjøre leiebilen hvor man vil

Å benytte leiebil innebærer en stor grad av frihet. Det er allikevel en grense for hvor langt friheten strekker seg. For eksempel er det å kjøre over grensen fra ett land til et annet ikke alltid tillatt.

De ulike bilutleieselskapene kan ha vidt forskjellige regler for grensepasseringer. Under skal vi se nærmere på hva som gjelder for noen av de mest brukte grenseovergangene.

Kryssing av nordiske grenser

Det er som regel ikke noe problem å leie en bil i Norge og kjøre den til Sverige eller Danmark. Du bør allikevel varsle utleieselskapet om reiseplanene dine slik at det er klar over at du skal passere grensen.

Det kan være annerledes den andre veien. Vi har hørt historier om nordmenn som har forsøkt å leie bil i Sverige, men som fikk avslag da de opplyste at de skulle kjøre den til Norge. Flere svenske bilutleiere har oppgitt norske skatteregler som begrunnelse for at man ikke kan gjøre dette.

De svenske utleierne har trolig ikke vært klar over at det har kommet en lovendring. Lovendringen gjør det mulig for nordmenn å innføre en utenlandskregistrert leiebil og kjøre den i Norge i inntil 42 dager.

Grensepasseringer i Europa

Det er temmelig uproblematisk å krysse grensene i EU med leiebil. Å kjøre fra et land utenfor unionen til et EU-land er derimot ikke like enkelt. Det har en rekke leiebilkunder på besøk i Sveits fått erfare.

Sveits ligger i hjertet av Europa. Man skulle kanskje tro at det er fritt frem å kjøre leiebil fra Sveits til Italia, Tyskland eller Frankrike. Det er det ikke. På grunn av et forholdsvis nytt EU-regelverk er det forbudt å kjøre sveitsiske leiebiler i EU med mindre bilen er godkjent for EU-kjøring på forhånd. Skal du leie bil i Sveits for å kjøre den til et EU-land må du varsle bilutleieselskapet om dette. Dermed kan det skaffe deg en bil med EU-tillatelse.

Kostbare landehopp

Du kan måtte betale en avgift til leiebilselskapet om du skal kjøre bilen deres i flere land. Det spiller ingen rolle om du leverer bilen samme sted som du hentet den. Avgiften skyldes som regel forsikringskostnader som grensepasseringer påfører selskapene. Denne avgiften kan dukke opp på leiebiler både i Amerika og Europa.

Du skal vite at praksisen varierer vidt fra det ene selskapet til det andre. Noen selskaper krever inntil flere hundre kroner for å la deg krysse grensen mellom Portugal og Spania for eksempel. Andre selskaper lar deg passere uten å betale noe som helst.

Forbudsland

Ikke nok med at enkelte grensepasseringer med leiebil i Europa er kompliserte eller kostbare. Noen er til og med forbudt. Flere av bilutleiefirmaene tillater ikke at du tar med leiebilen til en lang rekke land, selv om de ligger i Europa.

Hertz for eksempel, har lagt ned forbud mot at bilene deres kjøres inn i Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria og Romania, i tillegg til en lang rekke andre nasjoner.

Sixt nekter deg å ta med dyrere biler, slik som Porsche og Jaguar, til land som Kroatia, Latvia, Polen og Slovenia for eksempel.
Avis har også en regel som innebærer at du ikke kan bruke bilene deres i et stort antall europeiske stater. Dette gjelder først og fremst for mange av de gamle Østblokk-landene.

USA, Mexico og Canada

Heller ikke i Nord-Amerika er det helt uproblematisk å kjøre en leiebil fra et land til et annet. Mellom USA og Canada gjelder det å ha papirene i orden. Noe av det viktigste du må kunne dokumentere for tollmyndighetene er at du ikke har tenkt å selge bilen i USA hvis du krysser grensen fra Canada for eksempel.

Du kan også oppleve at enkelte selskaper regelrett nekter deg å kjøre leiebilene deres mellom USA og Mexico. Mange av firmaene som tillater denne grensepasseringen vil kreve en grenseavgift før de slipper deg over. Også her må du passe på å ha dokumenter med deg som beviser at du ikke har tenkt å selge bilen hverken sør eller nord for grensen.

Spør først

De ulike selskapenes regler for grensepasseringer varierer mye. Det smarteste du kan gjøre er å sette deg inn i dem før du bestiller leiebilen. Planlegger du å besøke flere land med leiebilen må du kontakte utleieselskapet for å finne ut hva slags regler du må ta hensyn til.

Er du godt i gang med kjøreturen og får lyst til å besøke et annet land, må du kontakte utleiefirmaet først. Drar du uten tillatelse kan du i verste fall bryte leiebilavtalen og miste retten til forsikringer. Skulle det skje noe på den ureglementerte avstikkeren kan kostnadene bli voldsomt store.